Zrównoważone rolnictwo nie obejmuje upraw organicznych, ale nie stosuje się w nim bezmyślnie i przesadnie środków ochrony roślin. Uprawa odbywa się tu w myśl ‘jakość a nie ilość’. Rolnictwo zrównoważone to przede wszystkim świadome korzystanie z ograniczonych zasobów naturalnych i jak najmniejsze ingerowanie w naturę, uwzględniające dobro przyszłych pokoleń.  Obejmuje produkcję żywności o wysokiej jakości, która chroni, a nawet poprawia stan środowiska naturalnego a także socjalne i ekonomiczne warunki bytu rolnika, pracowników zatrudnionych w gospodarstwie i lokalnej społeczności.

Nie testuj zdrowia, jedz naturalnie.